ข่าวนิสิต

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 
Read more
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ร่ว 
Read more
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16. 
Read more
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณบดี พร้อมด้วยอาจ 
Read more
ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 โฆษกปร 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th