ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การ 
Read more
Once Met, RememberedOur memories of Prof. RME 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความ 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
คณะะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และ 
Read more
ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี และทีม คณะเภ 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี และคณะ เยือน 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE