ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑ 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความ 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th