อาจารย์กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจุปะ
Email : chawannuch.m@msu.ac.th

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th