บุคลากรร้านยามหาวิทยาลัย

IMG_5078

นางสาวคณารัตน์  นนตรี
nok_kanaratnon@outlook.co.th

IMG_5025

นายมานะศักดิ์  คลังชำนาญ
Amtackie@gmail.com

IMG_5126

นางสาวราตรีรัตน์ การอรุณ
rathreerat.k@msu.ac.th

นางสาววิภารัตน์ เฮาะประเสริฐ

นางสาวอมร ประสีระเตสัง
amorn_aoy@hotmail.com

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th