วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น. คณะเภสัช 
Read more
วันนี้ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 9.15 น. คณะเภสัช 
Read more
สมัครเข้าอบรมได้ที่นี้
Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ประกาศรายชื่ 
Read more
วันนี้ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประ 
Read more
วันนี้ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประ 
Read more
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. มหาวิทยา 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE