ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Webinar# 
Read more
Very warm welcome our visiting ProfessorZahee 
Read more
ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี และทีม คณะเภ 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
ผศ.ดร บรรลือ สังข์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภ 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE