วันนี้ 11 สิงหารคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วย 
Read more
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 
Read more
ในภาคเรียนที่ 2/2564 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ 
Read more
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สมศักดิ์ อา 
Read more
เมื่อวันนี้ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. รองศา 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE