ปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน 2565

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล ได้นำทีมอาจารย์และนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมกิจกรรมปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน ร่วมกับผู้นำชุมชน ณ บ้านป่าเป้า ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานเภสัชกรรมในชุมชน และส่งเสริมการมีหัวใจรับใช้ชุมชนแก่นิสิตชั้นปีที่ 5
  2. เพื่อบริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและการใช้ยาและการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมช,
  3. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของชุมชน

โดยโครงการดังกล่าวเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ได้ฝึกปฏิบัติจริงในชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะ 4C ได้แก่ Critical thinking, Communication, Collaboration และ Creativity รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชน เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในสภาวการณ์ด้านสุขภาพที่เป็นจริงของประชาชน มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และวางแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน รวมถึงเป็นการบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและการใช้ยาแก่ประชาชนในชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE