เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 คณะเภสัชศาสตร์จัดก 
Read more
วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาส 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
เมื่อวันที่ 22 มกคราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ท 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อน 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
สมัครเข้าอบรมได้ที่นี้
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th