คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่ว 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกนิสิตเภสัชศาสต 
Read more
ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้ารั 
Read more
วันที่ 3 มีนาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE