ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมสัมนา Webinar ครั้งที่  
Read more
วันนี้(วันที่ 21 มิถุนายน 2567) คณะเภสัชศาสตร 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะเภ 
Read more
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.3 
Read more
เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 บุคลากรคณะเภสั 
Read more
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนการสอนร 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่ว 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนการสอนร 
Read more
วันนี้ (วันที่ 13 พฤษภาคม 2567) เวลา 08.45 น. 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th