คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล 
Read more
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาว 
Read more
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิ 
Read more
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาว 
Read more
นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมคุณธรรมจริ 
Read more
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทางคณะเภสัชศาสตร์  
Read more
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.ปร 
Read more
เมื่อวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ปร 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE