เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นายเฉลิมวุฒิ ทองเ 
Read more
ทีมสหวิชาชีพน้อย IPE@MSU1/2565 เยี่ยมบ้านชุมช 
Read more
October 8, 2022, 5th year pharmacy students o 
Read more
ในภาคเรียนที่ 2/2564 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ 
Read more
การเรียนร่วมสหวิชาชีพ แบบ IPE@MSU สำหรับปีการ 
Read more
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สมศักดิ์ อา 
Read more
The Faculty of Pharmacy, Mahasarakham Univers 
Read more
Interprofessional Education or IPE occurs whe 
Read more
Drug System Monitoring and Development Center 
Read more
Mahsarakham University (MSU) has been a membe 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th