คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

ปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 19 จัดโครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน ณ บ้านหนองไผ่-ไผ่ล้อม ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชน สำรวจชุมชน การเยี่ยมบ้าน เรียนรู้การและทำนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ทำประชาคม มีความรู้ความเข้าใจในสภาวการณ์ด้านสุขภาพที่เป็นจริงของประชาชน มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และวางแผนการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน รวมถึงเป็นการบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการใช้ยาแก่ประชาชนในชุมชน ให้ความรู้เรื่องยา และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตามความชุกของปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกในการฝึกหัดให้นิสิตมีทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะด้าน 4C มีนิสิตชั้นปีที่ 5 ประมาณ 88 คน และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ครัวเรือนในชุมชน

ภาพ : อาจารย์เภสัชกรกรีพล แม่นวิวัฒนกุล
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร
ภาพข่าวเพิ่มเติม : www.facebook.com/PharmacyMSU

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE