วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563
ดูทั้งหมด
Heading text
มมส ต้อนรับ นิสิตชาวต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563
คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Hue University of Medical and Pharmacy ประเทศเวียดนาม และพันธมิตรจาก Inje University และ Gachon University, Korea
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบ Certificate รับรองผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทาน รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู "สานสายใย ศิษย์น้อมใจบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
การนำเสนอจบการฝึก "phamarceutical care ใน ชุมชน ร้านขายยา หลักสูตร สั้น อบรม" โดยอาจารย์จากคณะร้านขายยามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้การต้อนรับอาจารย์ และนิสิตต่างชาติ จากสหรัฐอเมริกา
คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม เภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ประจำปี 2561
ขออภัย, ยังไม่มีบทความที่คุณต้องการ
ขออภัย, ยังไม่มีบทความที่คุณต้องการ