คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

กิจกรรมโฮมรูมโฮมฮัก ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมโฮมรูมโฮมฮัก ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโครงการโฮมรูมโฮมฮัก ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตได้มีโอกาสพบปะกัน และให้คำปรึกษาทั้งทางวิชาการและชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิต โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1-5 และผู้บริหาร อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ในการนี้คระเภสัชศาสตร์ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน ให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

 • มอบทุน กองทุนพระไภสัชคุรุฯ จำนวน 1 ทุน จำนวน 10,000 บาท จนจบการศึกษา
 • มอบทุน รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอรุณศรี ปรีเปรม จำนวน 1 ทุน จำนวน 5,000 บาท
 • มอบทุน รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ จำนวน 2 ทุนๆละ 5,000 บาท
  และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2565
  – สาขาการศึกษา เภสัชกรหญิงอารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ ศิษย์เก่า รุ่น 2
  – สาขาเภสัชกรรมการตลาด เภสัชกรสิรภพ ซาซุม ศิษย์เก่า รุ่น 5
  – สาขาเภสัชกรรมชุมชน ภก.ชนนภัทร์ แดงสระน้อย ศิษย์เก่า รุ่น 5
  – สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล ภญ.วรัญญา จิระธนะโชค ศิษย์เก่า รุ่น 6

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB : PharmacyMSU << Click
ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
 • 043-754360
 • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE