สัมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.ประชุมสัมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้มีเทคโนโนโลยีและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนและสรุปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตาม improvement plan โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบสนองผู้เรียน” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์ใหม่”

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ภาพข่าวเพิ่มเติม : www.facebook.com/PharmacyMSU

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE