เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ 
Read more
ผศ.ดร บรรลือ สังข์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภ 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
สมัครเข้าอบรมได้ที่นี้
Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ประกาศรายชื่ 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะเภ 
Read more
กำหนดการวันพบผู้ปกครองนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีท 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE