มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมรับนโยบาย ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ลดค่าเทอม 50% ภาคเรียนที่ 1/2564

ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยา หรือ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา โดย กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต/นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50 / 50,001 – 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และเกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50จากข้อสรุปของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยได้ประชุมกันในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ได้ มีมีติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการในแนวทางดังนี้1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2564 ร้อยละ 20 สำหรับในส่วนของร้อยละ 30 นั้นเป็นส่วนของรัฐบาลในการดำเนินการ2. กรณีที่นิสิตชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต ก่อน ที่มหาวิทยาลัยจะออกประกาศมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19 มหาวิทยาลัยจะอนุมัติคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 20 โดยนิสิตต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับคืนได้ที่กองคลังและพัสดุ ได้ที่ http://e-office.msu.ac.th/finform3. กรณีที่นิสิตได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต ภายหลัง ที่มหาวิทยาลัยออกประกาศมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19 มหาวิทยาลัยจะอนุมัติคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมอีก ร้อยละ 10 โดย (รวมเป็น 20 %) มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบโดยอัตโนมัติ และดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมตามระบบที่ได้ดำเนินการไว้ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการติดต่อ ประสาน รายละเอียดอีกครั้ง ขอให้นิสิตติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจมหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE