คณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

Routine to Research (R2R)

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์

จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” โดยมี นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี อดีตผู้อำนวยการกองบริหารงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประยุกต์งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) และเพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บุคลากรทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานที่ปฏิบัติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรบรรลือ สังข์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร.ปัญจภา สมันจิตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากร

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th