คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

Interprofessional Education (IPE)

การเรียนร่วมสหวิชาชีพ แบบ IPE@MSU สำหรับปีการศึกษา 2/2564 เป็นการเรียนรู้เรื่อง INHOMESSS เพื่อการลงเยี่ยมบ้าน (home-based care IPE) ซึ่งได้รับความร่วมมือกับเทศบาลเมือง มหาสารคาม และศูนย์แพทย์บูรพา และทีม อสม.ชุมชนอภิสิทธิ์ 1 นิสิตเรียนรู้ร่วมกันมาจาก 4 คณะ 6 สาขา แพทย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์ฉุกเฉิน เภสัช พยาบาล สารสนเทศ รวมประมาณ 600 คน เยี่ยมบ้าน 50 หลัง ปีนี้พิเศษเป็นการเยี่ยมบ้านแบบ Hybrid จัดฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ผ่าน platform Webex ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อเนื่องไปสู่การเยี่ยมบ้านชุมชนอภิสิทธิ์ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
นิสิตนำเสนอผลการเยี่ยมบ้านกับอาจารย์ประจำกลุ่ม 5 มีนาคม 2565 ปีนี้นิสิตทำงานกันได้ดี แม้จะประสบปัญหาสถานการณ์ COVID-19
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาจารย์จาก 6 คณะ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์บูรพา และเทศบาลเมือง และทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยสำนักศึกษาทั่วไป และประสานงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณี สระมุณี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE