คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรร 
Read more
คณะผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑ 
Read more
ประกาศ การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภส 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู “สานสายใยศิษย์น 
Read more
The Ed School District is in compliance with  
Read more
The Ed School District is in compliance with  
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th