คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติเภสัชศาสตร์อีสาน ครั้งที่ 14

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติเภสัชศาสตร์อีสาน ครั้งที่ 14 Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhRec 2023) ภายใต้หัวข้อ “Creating Impact through Community-based Education
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติเภสัชศาสตร์อีสาน จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันในเขตภาคอีสาน (เภสัชศาสตร์อีสาน) ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhRec 2023) ภายใต้หัวข้อ “Creating Impact through Community-based Education โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เภสัชกร บุคคลผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเพื่อให้บริการวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “scope บทบาทเภสัชกรเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและสังคม” และ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ บรรยายหัวข้อ”การพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและสังคม”
นอกจากนี้ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “การทำงานของเภสัชกรระดับเภสัชกรรมปฐมภูมิ/งานคุ้มครองผู้บริโภค: เชื่อมโยงจากหลักสูตรสู่การปฏิบัติงาน” โดย ศิษย์เก่าจากทั้ง 3 สถาบัน ซึ่งทุกหัวข้อในการประชุมล้วนแล้วแต่เป็นหัวข้อที่สะท้อนบทบาทของเภสัชกรที่มีต่อชุมชน การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 234 คน และมีการนำเสนอผลงานรูปแบบ Poster presentation จำนวน 60 ผลงาน และ การนำเสนอผลงานรูปแบบ Oral presentationจำนวน 23 ผลงาน ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมอบรางวัล “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2566 ได้แก่ เภสัชกรหญิงทรัพย์พานิช พลาบัญช์ จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด งานบริบาลเภสัชกรรม (โรงพยาบาล/ชุมชน) รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ เภสัชกรหญิงชุฎาพร โอภาสพสุ จากโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB : PharmacyMSU << Click
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE