คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนให้มีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยาเต็มเวลา Good Pharmacy Practice


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สหวิชาชีพ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และตัวแทนภาคประชาชน จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามเกณฑ์วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice หรือ GPP) ในร้านยา ตามประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานที่สภาเภสัชกรรมกำหนด โดยให้มีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ เพื่อดูแลความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชนผู้รับบริการ
โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้อ่านแถลงการณ์ แสดงจุดยืนในการสนับสนุนการดาเนินการตามเกณฑ์วิธีการปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน Good Pharmacy Practice หรือ GPP ให้มีเภสัชกรปฏิบัติการในร้านยาได้ให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อดูแลความปลอดภัยด้านยาให้กับประชาชน ด้วยความปลอดภัยด้านยา เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับจากการบริการร้านยา ,การปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกร ตลอดเวลาเปิดให้บริการของร้านยานั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา และความปลอดภัยด้านยาให้กับประชาชน ,การปฏิบัติตามมาตรการเกณฑ์ GPP เป็นมาตรฐานสากลที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในกฎระเบียบที่ได้วางไว้อย่างเข้มงวด และในฐานะสถาบันการศึกษา ผู้ผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะขอปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน สร้างเภสัชกรคุณภาพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ทักษะวิชาชีพเภสัชกรรม และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีหัวใจรับใช้ชุมชน เพื่อพร้อมในการให้บริการด้วยความเป็นวิชาชีพ ปฏิบัติตามหลัก GPP และยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสุดกำลัง และในฐานะเป็นเภสัชกรปฏิบัติการในร้านยามหาวิทยาลัย จะดำเนินการให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ตามหลัก GPP เพื่อความปลอดภัยด้านยาของประชาชน


ภาพ/ข่าว บุณฑริกา ภูผาหลวง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE