ข้อมูลสำคัญสำหรับนิสิตใหม่

ขอความร่วมมือนิสิตชั้นปีที่ 1 ทำแบบสำรวจข้อมูลการรับการตรวจร่างกาย คัดกรองความเสี่ยง และทำบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564

ตามลิงค์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ https://forms.gle/jk4nV1vv8RT5iS6w6

การเตรียมพร้อมในการเรียนออนไลน์

          เพื่อให้การเรียนออนไลน์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะของให้นิสิตเรียนรู้การใช้ระบบ Google Classroom สำหรับวิชาศึกษาทั่วไป และ Microsoft Team สำหรับวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการเปิดเทอมตามแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

– แนะนำการใช้ MS team 
– แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th