ขอแสดงความยินดีกับ นายกันย์ดนัย ทัศนาธนพงษ์ น 
Read more
Pharmacy MSU Faculty Member Participates in N 
Read more
ประชาสัมพันธ์ การอบรมการใช้ยาในสัตว์และการใช้ 
Read more
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Webinar# 
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภญ.ธารินี ศรีศักดิ์นอ 
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร 
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลี 
Read more
Very warm welcome our visiting ProfessorZahee 
Read more
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รุ 
Read more
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ภก.กรีพล แม่นวิวัฒน 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE