คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรร 
Read more
วีดีทัศน์ Self-directed learning จัดทำโดย งาน 
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภญ.ฐิตวดี ประดั 
Read more
ประกาศ การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภส 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
📢📢 แนะนำหลักสูตรปริญญาโท : วิ 
Read more
The Ed School District is in compliance with  
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th