ประชาสัมพันธ์ การอบรมการใช้ยาในสัตว์และการใช้ 
Read more
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังห 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
ประกาศ การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภส 
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนายวีระชัย ศรีพล นิสิตคณะเภ 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
คณะะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และ 
Read more
ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี และทีม คณะเภ 
Read more
วันนี้ 11 สิงหารคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วย 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE