งานประชุมสมุนไพรฯ ครั้งที่ 5

ขื่อ-สกุล(Required)
การเข้าร่วม(Required)
ค่าลงทะเบียน Onsite
ค่าลงทะเบียน Online
ที่อยู่สำหรับส่งใบเสร็จ(Required)
Max. file size: 64 MB.

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ (โดยนางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)
เลขที่บัญชี 415-070-480-9