ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 ธ.ค. 65 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 ธ.ค. 65 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 เม.ย. 65 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 มี.ค. 65 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11 พ.ย. 64 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30 ก.ค. 64 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 ก.ค. 64 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28 ธ.ค. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 18 ธ.ค. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16 ธ.ค. 63 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม