ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
ร่าง TOR 15 พ.ย. 65 รายละเอียด
ร่าง TOR 10 ส.ค. 65 รายละเอียด
ร่าง TOR 25 พ.ค. 65 รายละเอียด
ร่าง TOR 15 มี.ค. 65 รายละเอียด
ร่าง TOR 11 ก.พ. 65 รายละเอียด
ร่าง TOR 30 พ.ย. 63 รายละเอียด
ร่าง TOR 10 พ.ย. 63 รายละเอียด
ร่าง TOR 9 พ.ย. 63 รายละเอียด
ร่าง TOR 9 พ.ย. 63 รายละเอียด
ร่าง TOR 21 ก.ค. 63 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม