ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 มี.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 21 ก.พ. 65 รายละเอียด
จัดซื้อ 18 ก.พ. 65 รายละเอียด
ร่าง TOR 11 ก.พ. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 1 ก.พ. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 20 ม.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 10 ม.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 5 ม.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 4 ม.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 29 ธ.ค. 64 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม