ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
ขายทอดตลาด 22 ก.พ. 66 รายละเอียด
ขายทอดตลาด 21 พ.ย. 65 รายละเอียด
ขายทอดตลาด 6 พ.ค. 65 รายละเอียด
ขายทอดตลาด 17 ก.พ. 64 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม