ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11 พ.ย. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 8 พ.ย. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 1 พ.ย. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 11 ต.ค. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 16 ส.ค. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 30 ก.ค. 64 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30 ก.ค. 64 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 ก.ค. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 29 มิ.ย. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 7 มิ.ย. 64 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม