Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

📣 📣 ประชาสัมพันธ์ 🎉🎉
ฟาร์มแคร์  ฟาร์มาซูติคอล รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2566 (ในเวลาราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม 👇🏻👇🏻 

ข่าวประชาสัมพันธ์