Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “OPEN HOUSE มมส พบสื่อมวลชน ประจำปี 2566″ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)” โดย ผศ.ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง ได้รับรางวัลงานวิจัยตรีผลา และ อ.ภก.กรีพล. แม่นวิวัฒนกุล ผู้วิจัยน้ำตรีผลา สูตรน้ำตาลน้อย มาจัดแสดงภายในงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์