Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

รู้หรือไม่ ?? ในสมัยพุทธกาลพระสงฆ์อาพาธมักฉัน “สมอไทย” เป็นยาหลัก

             👉 ซึ่งตำรับยาพิกัดตรีผลา มีสมอไทยเป็นส่วนประกอบ สมอไทยเป็นสมุนไพรที่มีเกือบครบทุกรสไม่ว่าจะเป็น รสเปรี้ยว รสฝาด ตามตำรายาไทยกล่าวว่า “รสของยาบ่งบอกสรรพคุณของยา”
             👉 สมอไทยมี รสเปรี้ยวสรรพคุณกัดเสมหะ แก้ไอทำให้ชุ่มคอ ช่วยในเรื่องระบาย ชำระล้างเมือกมันในลำไส้ รสฝาด ช่วยสมานแผลในปาก ไปจนถึงแผลในกระเพาะอาหาร ซึ่ง “สรรพคุณของรสฝาดนั้นช่วยระงับการถ่าย (รู้ปิด) ตรงกันข้ามกับรสเปรี้ยวซึ่งช่วยให้ถ่าย (รู้เปิด) ลูกสมอไทยมีทั้งรสเปรี้ยวและรสฝาดผสานกัน จึงมีสรรพคุณเป็นทั้งยาระบายและยาระงับการถ่าย”
             เมื่อกินสมอไทยอย่างเดียวจึงเท่ากับกินสมุนไพรหลายอย่าง “พระพุทธเจ้าจึงทรงเลือกสมอไทยเป็นยาสำหรับพระสงฆ์ฉันบำรุงร่างกาย แก้อ่อนเพลีย”

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว  ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”