Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ประโยชน์จาก Hyaluronic acid ช่วยอะไร ?


คือ เป็นกรดที่ร่างกายของเราสามารถสร้างขึ้นมาได้เองจะถูกสร้างขึ้น บริเวณผิวชั้นล่าง (Dermis) และบริเวณผิวหนังชั้นบน (Epidermis) แต่จะสร้างได้น้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น Hyaluronic acid มีบทบาทสำคัญ ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิวโดยไม่เพิ่มความมันส่งผลให้ผิวมีความ อ่อนเยาว์ ยืดหยุ่น ดูมีน้ำ มีนวลเรียบเนียนไม่แห้งกร้านอีกทั้งชะลอการ เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้เป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์