Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

🍀รอบรู้สมุนไพร🍀

รู้ไหม❓ ว่าเรามีสมุนไพรใกล้ตัว ที่ช่วยถอนพิษร้ายๆ

 จากกระแส ข่าว ปัจจุบัน เรื่องยาพิษ ต่างๆ อาจทำให้ คุณ กลัว   “รางจืด” ได้ขึ้นชื่อว่า เป็น  ราชาแห่งการถอนพิษ   ไม่ว่าจะ พิษยาฆ่าแมลง สารพิษที่ตกค้างในร่างกาย

รวมถึงช่วยแก้อาการ เมาค้าง ของคุณอีกด้วย  “รางจืด” ยังมีสรรพคุณ ต่างๆอีกมากมาย  และมีวิธีการกินได้หลายแบบ

#รางจืด #ล้างสารพิษ #หมอยา #ไซยาไนด์ #สมุนไพร #คณะเภสัชศาสตร์ #ฟาร์มแคร์ #หมอหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์