ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวดหมู่ประกาศ
หัวข้อประกาศ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง
ประกาศวันที่ 18 พ.ค. 65
เวลา 09.52 น. น.
รายละเอียด เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง
ไฟล์แนบ