Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

Isomaltulose สารให้ความหวานจากธรรมชาติ


เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร้างคล้ายกับน้ำตาลทรายมากที่สุด แต่ร่างกายใช้เวลาย่อยและดูดซึมนานกว่าน้ำตาลทรายถึง 4 เท่า ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นสูง อย่างรวดเร็วหลังรับประทานจึง เหมาะกับ “ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ”

ข่าวประชาสัมพันธ์