การแจ้งชำระเงิน งานประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่3


ขั้นตอนที่ 2.
โอนเงินเข้าบัญชี
415-070480-9

ธ.ไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี
การประชุมวิชาการและบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์
(กรณีโอนต่างธนาคาร อาจแสดง ขื่อ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)

ขั้นตอนที่ 3.
แจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4.
ระบบตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลการชำระเงิน

หากเกิดข้อสงสัย หรือ ปัญหาในการชำระค่าลงทะเบียน สามารถติดต่อได้ที่
ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ Email
นางสาวคนึงศรี นิลดี งานวิจัย โทร : 043-719800 หรือ 043-754333 ต่อหมายเลขภายใน 2600 research.pharm@msu.ac.th