ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
ราคากลาง 6 มิ.ย. 66 รายละเอียด
ราคากลาง 28 เม.ย. 66 รายละเอียด
ราคากลาง 29 มี.ค. 66 รายละเอียด
จัดซื้อ 23 มี.ค. 66 รายละเอียด
ราคากลาง 22 มี.ค. 66 รายละเอียด
ราคากลาง 20 มี.ค. 66 รายละเอียด
ขายทอดตลาด 22 ก.พ. 66 รายละเอียด
ราคากลาง 20 ธ.ค. 65 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 ธ.ค. 65 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 ธ.ค. 65 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม