Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ขนาดบรรจุ 3 มล.

ยาแผนโบราณ ยาสามัญประจำบ้าน

ทะเบียนยาเลขที่ G440/54

“ให้กลิ่นหอมสดชื่นที่มาจากสมุนไพร มีฤทธิ์ทางยา”

ส่วนประกอบ  เกล็ดสะระแหน่ พิมเสน การบูร

สรรพคุณ  ใช้บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำปวดเมื่อย และแมลงกัดต่อย

วิธีใช้ สูดดม หรือทาเมื่อต้องการ

ข้อควรระวัง  อย่าให้เข้าตา

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

1. เกล็ดสะระแหน่หรือเมนทอล เป็นผลึกสีขาวมีกลิ่น   หอมเย็น ใช้บรรเทาอาการของโรคหวัดภูมิแพ้ หรืออาการคัดจมูก  (1)

2. พิมเสนเป็นธาตุวัตถุ ได้จากการนำการบูรมาหุงกับยาอื่นๆ ได้เป็นเกล็ดแบนๆ สีขาว จะระเหิดเมื่อถูกความร้อน มีกลิ่นหอม ใช้แต่งกลิ่น บำรุงหัวใจ แก้โรคผิวหนัง ผสมในลูกประคบเพื่อ มีฤทธิ์แก้พุพอง แก้หวัด

3. การบูร หรือ Camphor  เป็นผลึกของสารที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ในธรรมชาติได้จากการกลั่นจากเนื้อไม้ต้นการบูร (Cinnamomum camphora) ถ้าใช้ผสมในยาใช้ภายนอก จะช่วยบรรเทาอาการเคล็ดบวม ขัดยอก แพลง แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย และโรคผิวหนังเรื้อรัง

เอกสารอ้างอิง 

(1).  Ronald E (2003). Menthol: Effects on nasal sensation of airflow and the drive to breathe. Current Allergy and Ashtma Reports. 3 (3) : 210-214