คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
รายชื่อผู้รับรางวัล การเข้าร่วมโครงการ MSU Op 
Read more
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3  
Read more
Second Announcement of PST 2022 conference. B 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE