คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมคุณธรรมจริ 
Read more
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมก 
Read more
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทางคณะเภสัชศาสตร์  
Read more
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.ปร 
Read more
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.ประ 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE