เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12. 
Read more
เชิญร่วมประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ การให 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประ 
Read more
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ฟาร์ 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
รายชื่อผู้รับรางวัล การเข้าร่วมโครงการ MSU Op 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE