คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
การเชื่อมต่อ WiFi ผ่านทาง @MSU-Net Plus จะทำใ 
Read more
A very warm welcome to Prof. Janet Krska, the 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ เภ 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่ว 
Read more
ปัจจุบันมีการใช้งาน QR code ในสื่อต่างๆมากมาย 
Read more
บริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ Statis 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE