คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
No gift Policy คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ : 043-754360
เว็บไซต์ : http://pharmacy.msu.ac.th/th อีเมล : pharmacy@msu.ac.th